Avaleht

Järve Eralasteaed alustas tegevust 2015.aasta jaanuarikuus ühe liitrühmaga. Sama aasta detsembris avasime lisaks veel teise rühma ning 2017 aasta septembris avati ka kolmas rühm.

Meie lasteaed on kolmas Elva linna suuremate, Õnneseene ja Murumuna, lasteaedade austuväärses ja hoolivas peres.

Lasteaias on kolm rühma. Viidikate rühma lapsed on vanuses 1,5 – 3 aastat. Millimallikate rühmas on lapsed vanuses 2 – 4 aastat. Kiilikeste rühmas lapsed vanuses 4 – 7 aastat. Lasteaial on suur õueala, mets ja järv lähedal, mis võimaldavad edukalt läbi viia laste loodus-ja töökasvatust ning mitmekülgseid arendavaid tegevusi looduses.

Arendava ja toetava õpikeskkonna loomisel saab kasutada erinevaid metoodikaid ja kaasaegseid õppevahendeid ning rakendada õuesõppe metoodikat.

Rühmad töötavad põhimõttel, et õppetöösse on kaasatud kõik rühma meeskonnaliikmed ja lapsevanemad ning tehakse koostööd logopeedi ja eripedagoogiga. Samuti saame kasutada SA Elva Laste – ja Perekeskuse juures toimiva rehabilitatsioonimeeskonna teenuseid.