Konnakesed

Tel: 5048538

E-mail: konnakesed@elva.ee

Lasteaiaõpetajad:
Mariaana Tulf
Sirli Roots (lapsehoolduspuhkus)

Lasteaiaõpetaja abi:
Jelena Vavilova

Abiõpetaja:
Erle Paulov