Robootika

Oleme liitunud ProgeTiigri programmiga ning kasutame õppetegevuse osana robootikat.

ProgeTiigri programm

Toetame õpilaste kujunemist tehnoloogia tarbijatest selle arendajateks ja loojateks. Loome õppijatele lasteaiast ülikoolini võimalused tehnoloogilise kirjaoskuse arendamiseks.

“ProgeTiigri” programmi eesmärk on arendada õppijate digipädevust ja tehnoloogilist kirjaoskust (tehnoloogia olemuse mõistmine, selle rakendamine, loomine, arendamine). Selleks toetame õpetajate ja juhendajate digipädevuse ja tehnoloogilise kirjaoskuse arendamist ja selle õppetöös rakendamist; edendame valdkonnas tegutsevate õpetajate ja juhendajate võrgustikke; tõstame laste ja noorte teadlikkust ning huvi IT valdkonna vastu; kaasrahastame õppetöös vajalike seadmete hankimist haridusasutustele.

Meie tegevused:

  • õppematerjalide loomine ja arendamine, tõlkimine ning kohandamine;
  • koolitused õpetajatele ja juhendajatele;
  • haridusasutustele IT õppe rakendamiseks vajalike tehnoloogiliste seadmete soetamise toetamine;
  • teavitus- ja populariseerimistegevused: info jagamine, õpilasürituste ja -konkursside korraldamine; programmi ja selle tulemuste tutvustamine laiemale avalikkusele;
  • koostöövõrgustiku arendamine erinevate osapooltega valdkonna arendamiseks.


“ProgeTiigri” programmi tegevusi toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“.