Viidikad

Õpetajad:

Merlin Vilu

Külli Rebane

Kristiina Noobel (lapsehoolduspuhkusel)

Õpetaja abi:

Hele Kont

Tugiisik:

Keiti Jõgi

e – post:  viidikad@elva.ee

telefon:  +372 5048538