Viidikad

Õpetajad:

Merlin Vilu

Kristiina Noobel

Õpetaja abi:

Külli Rebane

e – post:  viidikad@elva.ee

telefon:  +372 5048538