Mis siis õigupoolest toimus 2022. aastal meie lasteaias projektõppe raames ja mida meie lapsed välja mõtlesid?

Kõige väiksemad Kalakesed on veel ametis põhioskuste arendamisel eluks, näiteks kõnelemine, seega nende projektid on veel kõige tagasihoidlikemas raamides, kuid eelneval poolaastal olid 2 teemat luubi all: liiklus ja viisakus. Esimese projekti “Liiklust tunneb iga mees, olgu sõiduk maal või vees” raames püüti lastega jõuda lähemale liikluses kehtivatele reeglitele: tutvuti teeületuse reeglitega, jalutati ringi lasteaia lähiümbruses; õpiti liiklusteemalisi luuletusi, vaadeldi erinevaid liiklusvahendeid; vooliti, lõigati, kleebiti valgusfoori värve kasutades jne. Ja mis lastele eriti meeldis, oli õpetajate abiga rühma ehitatud pappkastist buss. 

Teine projekt “Mina, sõbrad, pere – olen viisakas ja kõigile ma ütlen tere!” lõppes vahetult enne jõule. Projekti põhirõhk oli viisakusel, teistega arvestamisel ja koostööl. 

Ka Kiilikeste rühma lapsed tegelesid kahe projektiga, mille mõlema idee autorid olidki lapsed ise: “Puud” ja “Loomariik”. 

Esimese projekti tekkeloo kohta on rühma õpetajad kirjutanud järgmist:  “Küsitledes lapsi selgus, et huvi looduse vastu on tugev ja rühmas üsna läbiv. Palju oli lastel küsimusi just seoses puudega. Kindlasti mängib rolli ka meid ümbritsev keskkond ja sügisest tulenev paratamatult suurem tähelepanu puude ja nende muutumise osas. Lisaks oleme harjutamas palju looduses liikumist, muutuste jälgimist ning detailide märkamist. Pakkudes seda mõtet lastele välja, tekkis koheselt huvi. Meid endid ka paelus puudega seonduv.”

Ega siis muud üle jäänudki, kui asuda vaatlema, uurima ja järeldusi tegema.  

“Õpetajatena olime oma esimesest projektõppe projektist lummatud – teema oli suurepärane, arvestades meie ümbritsevat keskkonda. Arutasime, mida ja kuidas me saaks uurida ning lastele põnevaks teha. Osad mõtted saime ka teostada – riisumine, jalutuskäigud, puude teemaline liikumismäng. Saime lõimida antud teemale juurde ka muid valdkondi, nt keel ja kõne – lugesime looduseteemalisi raamatuid ja luuletusi; matemaatika – vaatlesime lehtede värve ja loetlesime, kasutasime töölehtede abi; kunst – tegime puulehtede abil lehetrüki tehnikas kunstitöid jpm.”

Ja edasi tegeleti projektiga “Loomariik”: käidi Kaasiku talu loomaaias, uuriti ja puuriti loomadega seonduvat rühmas. “Peale esimest projekti olime hea meelega arvestanud laste soovi uurida järgmisena loomi. Teema tundus väga hea, kuna läks puude teemast loogiliselt edasi loomadeni. Arutasime, mida ja kuidas me saaks uurida ning lastele põnevaks teha. Esimene idee, mis oli vaja kiirelt realiseerida, oli Kaasiku talu loomaaia külastus. Saime seal ka käidud, 23.11.2022. See meeldis tohutult nii lastele kui ka õpetajatele/lapsevanematele!

Saime lõimida antud projektile juurde ka muid valdkondi, nt keel ja kõne – lugesime loomadeteemalisi raamatuid ja luuletusi; matemaatika – õppisime loendamist loomade piltide abil, kasutasime töölehtede abi; kunst – joonistasime kodu- ja metsloomi paaris/grupitööna.”

Kõige enamate projektidega tegeles Konnakeste rühm, lausa 4 (millest viimane veel kestab)! Projekti “Konnakesed kokkavad” raames õppisid lapsed uusi eluks vajalikke oskusi ja kordasid juba varasemaid tuttavaid võtteid köögis toimetamiseks. Antud projektiga jätkavad Konnakesed ka edaspidi igal neljapäeval ühiselt kokates. Aasta lõpuks valmib igal Konnakesel ka läbi proovitud toitudest retseptiraamat.

Kuna rühma enamuse moodustavad poisid, siis on üsna loogiline, et teine projekt kandis nime “Masinad”: külastati rongijaama, sõideti rongiga, tehti õppekäike Heino Prosti Põllutöömasinate Muuseumisse, Maanteemuuseumisse, Lennundusmuuseumisse ja teaduskeskusesse AHHAA. 

Kolmanda projekti teemad “Kaisukarud” said lapsed innustust pildikonkursist, mida Rõngu lasteaed Pihlakobar kaisukarude 120ndaks aastapäevaks välja kuulutas. Iga laps lõi oma konkursitöö. Kambakesi valiti välja 3 parimat tööd rühmas, mis ka konkursile saadeti – missugune õhin!

Neljas ja veel käimasolev projekt kannab nime “Loomad kodus, metsas ja lõunamaal”. Idee tekkis laste omavahelisest arutelust, et mis loomad kellelgi kodus on. Nagu Kiilikesedki, külastati Kaasiku talu loomaaeda ning lisaks võeti ette õppekäik-jõuluväljasõit Loodusmuuseumisse. 

Ja meie kõige suuremad, Teokesed, tegelesid kahe projektiga: “Putukad” ja “Jõulud”. Esimene projekt sai alguse laste huvisid kaardistades. Uuriti ja puuriti putukaid raamatutest, looduses, luubiga ja mikroskoobiga; igal lapsel valmis enda valitud putuka kohta plakat ning  külastati Loodusmuuseumi. 

Ja muidugi, üks aasta sündmusi, mida lapsed õhinas ootavad, on jõulud! Terve rühm oli nagu üks päkapikkude töökoda: meisterdati jõuluehteid, kaarte, küpsetati piparkooke, ühiselt ehiti jõulupuu, valmistati ise lumepallisuppi. Lumi oli ka üks antud projekti ajendeid: lapsi huvitas järsku mahasadanud lumi ja et mismoodi see lumi siis tehtud ikka on. Külastati Kaasiku talu loomaaeda ning lõpuks peeti Vudila Jõulumaal maha üks ilus jõulupidu, kust ei puudunud ka jõuluvana. 

Vot missugused uhked projektid ja tegemised põimiti õppetegevusse! 

Jääb ainult üle oodata, mille kõige peale lapsed juba käesoleval aastal ei tule:)