Hoolekogu

HOOLEKOGU KOOSSEIS 2019/20 ÕPPEAASTAL

  1. Elva Vallavalitsuse esindaja – Liis Lehiste                                    liis.lehiste@elva.ee
  2. SA Elva Laste -ja Perekeskuse juhatuse liige – Esta Tamm    esta.tamm@elva.ee
  3. Elva Järve lasteaia direktori KT – Teele Kravtšenko                            teele.kravtsenko@elva.ee
  4. Elva Järve lasteaed õpetajate esindaja – Anne Ruubel                        anneruubel@gmail.com
  5. Lastevanemate esindaja Millimallikate rühmas– Annika Jukk        jukkannika87@gmail.com
  6. Lastevanemate esindaja Kiilikeste rühmas –  Mari Karin          marimariit34 @gmail.com
  7. Lastevanemate esindaja Viidikate rühmas – Kristina Ots                kristinaots@gmail.com
  8. Lastevanemate esindaja Teokeste rühmas – Eva-Liisa Andresson  elpaal@gmail.com

Hoolekogu koosolek 13.11.2018
Hoolekogu koosolek 18.04.2018
Hoolekogu koosolek 30.01.2018
Hoolekogu koosolek 25.04.2019
Hoolekogu koosolek 27.11.2019

Hoolekogu koosolek 14.01.2020