Hoolekogu

HOOLEKOGU KOOSSEIS 2018/19 ÕPPEAASTAL

  1. Elva Vallavalitsuse esindaja – Triin Kaaver                                        triin.kaaver@elva.ee
  2. SA Elva Laste -ja Perekeskuse juhatuse liige – Gerda Kiipli-Hiir       gerda.kiipli@elva.ee
  3. Elva Järve lasteaed juhtaja – Alina Pill                                              alina.pill@elva.ee
  4. Elva Järve lasteaed õpetajate esindaja – Anu Lahe                           anulahe@gmail.com
  5. Lastevanemate esindaja Millimallikate rühmas– Annika Jukk        jukkannika87@gmail.com
  6. Lastevanemate esindaja Kiilikeste rühmas –  Birgit Mills               birgit.mills@gmail.com
  7. Lastevanemate esindaja Viidikate rühmas – Kristina Ots                  kristinaots@gmail.com
  8. Lastevanemate esindaja Teokeste rühmas – Eva-Liisa Andresson    elpaal@gmail.com

Hoolekogu koosoleku protokoll 13.11.2018

Hoolekogu koosolek 18.04.2018

Hoolekogu koosolek 30.01.2018