Hoolekogu

HOOLEKOGU KOOSSEIS 2020/21 ÕPPEAASTAL

Hoolekogu esimees: Kadi Tamm

Esimehe asetäitja: Triin Mooses

  1. Kiilikeste rühma esindaja Triin Mooses – triinmooses@gmail.com
  2. Teokeste rühma esindaja Monika Arrasmonika.arras@gmail.com
  3. Viidikate rühma esindaja Grette Parksepp – gretsu5@gmail.com
  4. Millimallikate rühma esindaja Kadi Tammkaditamm85@gmail.com
  5. Õpetajate esindaja Anu Lahe – anulahe@gmail.com
  6. Elva Vallavalitsuse esindaja Auli Mäesaluauli.maesalu@elva.ee
  7. SA Elva Laste- ja Perekeskuse (lasteaia pidaja) esindaja Esta Tammesta.tamm@elva.ee

 

2020/2021 õppeaasta hoolekogu koosolekud:

         Hoolekogu koosolek 19.11.2020                                                                      

 

Varasemad hoolekogu koosolekud:

Hoolekogu koosolek 13.11.2018
Hoolekogu koosolek 18.04.2018
Hoolekogu koosolek 30.01.2018
Hoolekogu koosolek 25.04.2019
Hoolekogu koosolek 27.11.2019  

Hoolekogu koosolek 14.01.2020