MEIE MOTO – LOODUS MEIE SEES JA MEIE ÜMBER


ÕPPEAASTA EESMÄRGID:

Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne minapilt

Laps mõistab ümbritsevat keskkonda

Lapsel käitub eetikast lähtuvalt

Laps on algatusvõimeline

Lapsel kujunevad esmased tööharjumused

Laps on kehaliselt aktiivne

Laps mõistab tervise hoidmise tähtsust

Lapsel kujuneb arusaam loodusega kooskõlas elamisest