Koolieelse lasteasutuse tööd suunavad järgnevad dokumendid