Dokumendid

Lasteaia dokumendid

Loe edasi: Dokumendid

Elva Järve Lasteaia õppekava

Elva Järve Lasteaia põhikiri

Elva Järve Lasteaia privaatsuspoliitika

Elva Järve Lasteaia konkursi kord

Sisehindamine

Elva Järve Lasteaia sisehindamisekord

Elva Järve Lasteaia sisehindamise aruanne 31.10.2017

Nõuniku tagasiside sisehindamise aruandele 15.12.2017

Seadusandlus

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas

Lastekaitseseadus

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Koolieelse lasteasutuse seadus

Ametijuhendid

Lasteaia direktori ametijuhend