Hei-hopsti, usinad ja tragid Järveõppehoone lapsevanemad ja huvitunud sõbrad!

Taaskord hakkab õppeaasta-ring täituma ning meil on tagumine aeg teha väike põige meie rühmades ellu viidud ja läbi uuritud projektide teemadesse.

Teokesed tegelesid esimesel poolaastal eelkõige lasteaiaga kohanemisega ja põhioskuste
arendamisega.


Luubi alla sai võetud projektid: “Loomad meie ümber” ja “Dinosaurused”.
Esimese projekti raames “Loomad meie ümber” tutvusid lapsed kodu-, mets- ja lemmikloomadega. Õpiti loomade teemalisi luuletusi, vaadati raamatuid, mängiti sensoorseid mänge veelaual, vooliti, kleebiti, maaliti, meisterdati mänge ja loomi. Lapsed, kel endal kodus lemmikloom, tõid ka sõpradele vaatamiseks fotosid oma lemmikutest.

Teine projekt – “Dinosaurused” sai alguse sellest, et osad lapsed olid käinud Ahhaa keskuses dinosauruste väljapanekul ja mängisid rühmas dinosauruseid ja tegid nende hääli. Koostöös vanematega saime rühma hulganisti dinosauruste figuure, millega lastele meeldis väga mängida. Pandi kokku puslesid, vaadati dinosauruste raamatuid, meisterdati ühistööna kaks suurt dinosauruse figuuri. Vaadeldi 4D kaartidega dinosauruseid ja kuulati dinosauruste hääli.

Oh sa poiss, kui lahe oli nende teemadega lähemalt tutvuda! Mis aga peamine –

Teokesed said lasteaiaga juba täitsa sina-sõprusele.

Siit edasi saavad projektid ainult põnevamaks ja suuremaks kasvada!

Kiilikesed annavad aga hoopis sellise ülevaate nende rühmas ellu viidud projektidest.

Ametid
Ametite projekt sai alguse laste huvist oma vanemate igapäevatöö vastu. Projekti jooksul
rääkisime rühmas väga paljudest erinevatest ametitest, üks lapsevanematest käis oma tööd
rühmas ka tutvustamas ning teine kutsus meid oma töökohta kohapeale tutvuma. Lastel
jaoks oli väga põnev kuulata ja näha, milliseid töid täiskasvanud päriselt teevad!


Sügis
Sügise projekt tekkis hästi loomulikult seoses sügise tunnuste tekkimisega loodusesse.
Kuna käisime palju jalutamas, siis hakkasid lapsed üha enam küsima ja uurima ja tundus
sobilik võtta sügis täitsa omaette teemana ette. Kuigi esmapilgul ei tundunud see teab mis
põneva teemana, siis üheskoos lastega avastades avanesid looduses meile kõigile täitsa
uued tahud ja vana tuttav sügis presenteeris end meile täitsa uudselt!


Suuhügieen
Suuhügieeni kui eradeseisva teema juurde jõudsime lugedes „Sööbiku ja Pisiku” raamatut.
Lapsed olid väga huvitaud suuhügieeni põhimõtetest ja põhjustest. Suurem osa rühmast
täitis ka pühendumusega hambapesukalendrit. Eriti meeldis lastele iseenda hambakaartide
tegemine ja katse nägemaks, mis juhtub kanamunadega erinevate jookide sees pikemalt
seistes!


Maailma riigid
Maailmariikide projekt sai alguse laste omavahelistest aruteludest riikide kohta, mida nad
peredega külastanud on. Ja ühtäkki oli meil rühmas küsimusi kordades rohkem kui kellegi
vastuseid. Kus asub see ja teine riik? Milline on kõige suurem riik? Kus riigis elab kõige
rohkem inimesi? Millises riigis räägitakse kõige rohkem keeli? Millisel riigil on kõige
rohkem saari? Ja nii edasi. Riikide projekt oli ajaliselt meie rühma seni kõige pikem
projekt, kestes kokku peaaegu neli kuud. Selle aja jooksul rääkisime seitsmekümnest
riigist, millest umbes 20-25 riiki tutvustasid meile lapsed ise, olles kodus vanematega
koos ettekanded valmistanud. See on ka üks nendest projektidest, mida tahaksime
tulevikus kindlasti veel edasi arendada.


Kevad
Hetkel on meil käimas projekt kevade teemal. Sarnaselt sügisele tekkis see projekt lastel
märgates ja ka oodates muutusi looduses enda ümber. Lapsed hakkasid innukalt lugema
päevi kalendrijärgse kevade alguseni. Tõime õuest tuppa oksad ja jälgisime pungade
tekkimist, arenemist ja avanemist. Ja siis sai juba jälgida pungade tekkimist ka õues,
otsida peenras tärkavaid lilli ja kuulata/vaadata lõunamaadest tagasi tulnud linde meie
ümber koduaias ja metsas.

Kalakeste 2023/2024 õppeaasta projektid

 “Tere sügis ehk kõik, kõik on uus septembrikuus”

Rühma tuli 6 uut last ning nende harjutamiseks lasteaiaga ning tutvumiseks rühma lastega võtsime terve septembrikuu. Ühtlasi on see ka sügise alguse kuu ning otsustasime siduda rühma käitumisreeglid, viisakuse loodusega kooskõlla.

Tegevused: Õppekäigud loodusesse: seentega tutvumine, korjamine sügisnäituse jaoks.

Sügisvärviliste lehtede vaatlemine ja korjamine kunstitegevuse jaoks

Paaris kõndimise harjutamine, rühmareeglite harjutamine.

Vanavanematele pildi joonistamine vanavanemate päeva raames

Mihklilaat koostöös vanematega 29.09.2023 (projekti lõpetamine).

 “Loomariigis”

Loomade teema on kõigi laste jaoks ülimalt põnev ja aktuaalne igal ajal ning tõenäoliselt tegeleme selle teemaga veel mitmel aastal.

Tegemised: meisterdasime ja maalisime erinevaid loomi ning loendasime siili okkaid matemaatilises mängus. Kuulasime loomade hääli ja püüdsime neid järgi teha matkisime ise nende liigutusi võimlemise asemel. Vaatasime loomade pilte ja proovisime ära arvata, milliseid jälgi mingi loom tekitab. Ehitasime loomadele pesad.

“Mina tahan suurena saada…ametid”

Kalakeste lemmikteema!

Projekti käigus tutvusid lapsed erinevate ametitega: poemüüja, politsei, tuletõrjuja, ehitaja, kokk, arst.

Laste lemmikuks osutus poenurk, kus nad mängisid igal vabal hetkel. Samuti meeldis lastele õppekäik Elva päästeametisse ning et ühe lapse isa tuli lasteaeda politsei operatiivmasinat tutvustama. Peale neid sündmusi tahtsid kõik lapsed saada politseinikuks või tuletõrjujaks.

Konnakeste projektid

Sellel õppeaastal on Konnakestel päris mitmeid huvitavaid teemasid läbitud.

Esimeseks projekti teemaks oli “Minu tunded”. Sügisel uuesti lasteaeda tulles oli lastel keeruline uuesti harjuda rühma reeglite ning rutiiniga. Nad olid ärevil ning palju oli emotsionaalsust. Lapsed hakkasid õppima ja harjutama läbi erinevate mängude ära tundma erinevaid emotsioone ning tundeid. Väga populaarseks sai tunnete purkide plakat, kuhu sai laps märkida oma hetke emotsiooni ja seda siis ka rühmakaaslastele selgitada. Tunnete plakat jäi meile kasutussse hommikuringide olulise osana ja on saatnud meid läbi terve õppeaasta.

Kuna Konnakesed on olnud alati väga tragid prügikorjajad ja ei möödunud ühtki jalutuskäiku kus metsa alt prügi ei leitud (loe otsitud), siis sündiski järgmisena projekt “Minu jalajälg”, mille raames arutleti lastega prügi tekkimise, metsa alla sattumise, sorteerimise, taaskasutamise teemadel. Meisterdati taaskasutusmaterjalidest toredaid mänge ning käidi Maailma koristuspäeva aktsiooni raames staadioni metsas prügi korjamas. 

Sügise edenedes haaras lapsi värviliste lehtede ilu ja jalutuskäikudel käies said väikesed pihud värvilisi lehti täis, nii sai alguse projekt “Sügise mitu nägu”. Lehti sai uuritud, maalitud, sorteeritud. Lehtedest sai meisterdatud vanikuid ja pilte. Lapsed õppisid eristama lehe kuju järgi erinevaid lehtpuid ning arutlema looduses aset leidvate sügiseste muutuste üle. Lusti ja rõõmu sai kogetud nii Kadri ja Mardi trallil kui ka Halloweeni matkal. Käisime mitmel sügisematkal, mängisime sügise bingot ning pidasime sügises metsas piknikku.

Projekt “Kes teeb mis tööd?” sündis laste huvist meie lasteaia kokkade töö vastu. Hakkasime arutlema lastega, milliseid töökohti nad veel teavad ning nii saigi alguse uus projektiteema. Tegime lastega plakati, millist tööd tahaksid nad suurena teha ja lapsed lisasid sinna pildimaterjali. Käisime külas oma lasteaia kokatädidel. Lapsed said neile esitada küsimusi, uudistada köögis ringi. Kõige suuremat elevust pakkus suur pada, milles lastele suppi keedetakse.

Õppekäigul külastasime raamatupoodi ning kohvikut. Sooritasime mõlemist kohast ka ostud ning tutvustasime lastele erinevaid maksmisviise (sularahas, pangakaardiga). Julgemad lapsed suhtlesid müüjatega, esitasid küsimusi ning said ka ise ostu sooritada. Projekti lõpus said vanemad koos lastega ülesandeks meisterdada plakat emade/isade, vanaemade/vanaisade töökohtade tutvustamisega. Projekt oli põnev.

Kahjuks jäid mõned ideed realiseerimata kuna projekt sattus haiguste perioodile ning lapsed käisid vähe lasteaias.