Tegevuspesad on Järve õppehoone õpetajate poolt ellukutsutud projekt.

Lasteaia hoovialale luuakse erinevaid tegevuspesasid, mida lapsed külastavad ning milles ootab neid ees mõni tegevus, ülesanne vms.

Lapsel on omanimeline kaart ning iga pesa läbinuna saab ta sellele märke, et on vastavas pesas käinud ning tegevuse teinud või ülesande sooritanud.