Tegevuspesad

Tegevuspesad on Järve lasteaia õpetajate poolt ellukutsutud projekt. Iga kuu ühel päeval on lasteaia hoovialal erinevad tegevuspesad, mida lapsed külastavad ning milles ootab neid ees mõni tegevus, ülesanne vms. Igal lapsel on omanimeline kaart ning iga pesa läbinuna saab ta sellele märke, et on vastavas pesas käinud ning tegevuse teinud või ülesande sooritanud.