Järve Eralasteaed alustas tegevust 2015. aasta jaanuaris.

Alustasime ühe liitrühmaga Sa Elva Laste- ja Perekeskuse juures. Sama aasta detsembris avasime lisaks veel teise rühma, mis sai nimeks Millimallikad ning esimese rühma nimeks sai Kiilikesed. 2017. aasta septembris avati ka kolmas rühm nimega Viidikad. 2018. aasta septembris lisandus ka neljas rühm, mis sai nimeks Teokesed. 2021. aastal septembris muutsid Viidikad oma nime Kalakesteks ja Millimallikate asemel avati lasteaias tasandusrühm nimega Konnakesed. 2023. aasta septembris lisandus meie perre pesamuna, viies rühm – Pardikesed. 

Meie lasteaed oli kuni juunini 2023 üks kolmest, Elva linna suuremate lasteaedade, Õnneseene ja Murumuna lasteaedade austusväärses ja hoolivas peres. Alates 1. juunist 2023 kuulus Järve lasteaed Õnneseene lasteaia koosseisu ning ametlik nimetus oli Elva Lasteaed Õnneseen Järve majad. 

Alates 2024. 1. jaanuarist kuuluvad Järve majad Elva Linna Lasteaia koosseisu. 

 

MISSIOON:

Elva Linna Lasteaed Järve õppehoone toetab perekonda lapse arendamisel ja kasvatamisel arvestades lapse individuaalsust. 

VISIOON:

Usaldusväärne keskkond tagab lapsele turvalise lapsepõlve. 

 

Põhiväärtused, millest oma igapäevases töös lähtume: 

 Empaatia – austan ja väärtustan oma kaaslast ja tema erilisust 
 Loodushoid – oskan hoida loodust enda ümber 
 Vastutus – vastutan oma sõnade ja tegude eest 
 Avatus – olen valmis kuulama ja õppima

 

Elva Linna Lasteaed Järve majades  usume headusesse, loovasse lähenemisse ning paremasse homsesse. Lähtume lapse heaolust ning arengupotentsiaalidest ning pakume looduslähedast, hubast õpikeskkonda.

 

Lasteaial on suur õueala, mille vahetus läheduses asuvad mets ja Verevi järv, mis võimaldavad edukalt läbi viia laste õuesõppe- ja töökasvatust ning mitmekülgselt arendavaid tegevusi looduses.

Arendava ja toetava õpikeskkonna loomisel saab kasutada erinevaid metoodikaid ja kaasaegseid õppevahendeid ning rakendada õuesõppe metoodikat. Oleme osake Tervist Edendavate lasteaedade võrgustikust. 

Rühmad töötavad põhimõttel, et õppetöösse on kaasatud kõik rühma meeskonnaliikmed ja lapsevanemad ning tehakse koostööd logopeedide ja eripedagoogidega.
 
 


Meie oma TURVALINE keskkond

LOODUS annab võimaluse olla LOOV

JULGEN olla mina ise

KOOSTÖÖS on jõud