Eripedagoog

Eripedagoog:
Liis Tammesalu
liis.tammesalu@elva.ee

Eripedagoogi teenus 

  • Kognitiivsete, kommunikatsiooni-, sotsiaalsete, õpi- ja muude oskuste arendamine eripedagoogiliste võtetega.
  • Võrgustikuliikmete eripedagoogiline nõustamine, sealhulgas isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, avalik ruum).
  • Abivahendite vajaduse tuvastamisel vajaliku spetsialisti soovitamine.

Eripedagoogilise toe osutamiseks küsitakse lapsevanema kirjalik nõusolek.