Eripedagoog ja logopeed

Eripedagoog hindab lasteaias laste tunnetustegevuse arengut (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu). Nõustab vanemaid, viib läbi teraapiatunde individuaalselt ja väikeses rühmas.
Pöördu julgelt eripedagoogi poole kui märkad, et:
– lapsel on raske tähelepanu hoida ühe tegevuse juures;
– õpitu ei jää hästi meelde ja mänguoskused ei vasta eale;
– lapsel on raskusi oma emotsioonidega toime tulla.
Eripedagoog Agnes Aasmäe päev Järve õppehoones on reedeti kell 8 – 15.00
Eripedagoogiga suhtlemiseks või kohtumise kokkuleppimiseks kirjuta sõnum ELIISi või
e-postile agnes.aasmae@elva.ee

Logopeed hindab lasteaias laste kõne arengut, nõustab vanemaid, viib läbi nii teraapiatunde individuaalselt kui väikeses rühmas.
Pöördu julgelt logopeedi poole kui märkad, et:
– laps ei räägi oma vanuse kohta piisavalt;
– laps ei mõista öeldut;
– lapse kõnes on häälikuid puudu või hääldab ta neid valesti;
– kõnes on häälikute asendamise või ära jätmise ning silbistruktuurivigu;
– esineb kõnetakistusi (kogelust)
Logopeed Inga Mutso päevad Järve õppehoones on E, T ja K kell 8.30-15.30
Logopeediga suhtlemiseks või kohtumise kokkuleppimiseks kirjuta sõnum ELIISi või
e-postile inga.mutso@elva.ee

Mänguteraapia põhineb mängul ja mängulisusel:
– toetab lapse suhtlemisoskust, tunnete väljendamist, käitumise kohandamist ning probleemide lahendamise oskust;
– toetab last erinevate stressi tekitavate olukordade puhul (vanemate lahutus, lähedase surm, kolimine, kiusamine jne);
– toetab lapse enesehinnangut ja empaatiavõimet. Aitab mõista teiste inimeste tundeid, emotsioone ja vajadusi.
Mänguterapeudi Eveli Tsoppi päev Järve õppehoones on T kell 8-12.00
Mänguterapeudiga suhtlemiseks või kohtumise kokkuleppimiseks kirjuta sõnum ELIISI või e-postile eveli.tsopp@elva.ee

Meeldivaid kohtumisi soovides!