Logopeed

Logopeed:
Laura Grihin
laura.grihin@elva.ee

Logopeedi teenus 

  • Kõne-eelse kommunikatsiooni arendamine.
  • Verbaalse (suulise, kirjaliku) ja/või alternatiivse kommunikatsiooni arendamine või taastamine.
  • Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine.
  • Isiku ja/või tema võrgustikuliikmete nõustamine kommunikatsioonioskuste arengut või taastamist toetava keskkonna kujundamisel.

Teenuse osutamine toimub lapsevanema kirjaliku nõusoleku alusel.