Toitlustus

Kahe nädala menüü on kättesaadav Elva Teenuste kodulehel

Lapse toidupäeva maksumus on 2.50€
Lapsevanem teatab hiljemalt hommikul kell 9.00 lapse puuduma jäämisest ELIISis , rühma telefonil või
e-posti aadressil. Sel juhul märgitakse laps puudujaks ja arvestatakse toidult maha alates järgmisest päevast. Alates 1.märtsist 2024 tuleb teatada lapse puudumisest hiljemalt kella 15.00
Laste kohal käimise arvestust peab lasteaed elektroonilises keskkonnas ELIIS.