Rühmad

Lasteaias on neli rühma:

Teokesed

Viidikad

Millimallikad

Kiilikesed