Teokesed

Õpetajad:
Liis Litvinov

Mariaana Tulf

Õpetaja abi:
Kaidi Kasemägi

e-post: teokesed@elva.ee
telefon: +372 5887 2400