Meid külastas Elva Perepesa

On ääretult hea meel, täna külastas meid Elva Perepesa tibu, kes lastega toredalt rühmades aega veetis ja tibudele kohaselt ka tibutantsu tantsis!

Elvas avab 24. oktoobril uksed Elva Perepesa, kes on Viljandi, Põltsamaa, Türi ja Tartu järel viies pereliige. 

Et 2019. aastal Lapse Heaolu Arengukeskuse poolt loodud pilootprojekt on kasvanud ja arenenud jõudsalt edasi, on tunnistus sellest, et ühiskond vajab selliseid algatusi. 

“Viimastel aastatel on Eestis astutud olulisi samme laste ja perede olukorra parandamiseks, kuid probleemide ennetamine ja laste arenguriskide varajane tuvastamine on endiselt ühiskonnale väljakutseks. Seetõttu oleme olukorras, kus vaimse ja füüsilise tervise probleemidega ning abivajavate laste arv kasvab. 
Lapse Heaolu Arengukeskuse eesmärgiks on jõuda olukorrani, kus ennetavad tegevused ja tõhus abi riskis olevatele lastele ja peredele on kättesaadavad kõigis Eestimaa piirkondades. 
Laste ja perede heaolu toetamine on ühiskonna jätkusuutlikkuse aspektist ülioluline, sest investeeringud mõjusatesse ennetustegevustesse toovad pikaajalist kasu lastele, peredele ja ühiskonnale ning on kulutulusad. 
Iga Eestimaa laps peab saama võimaluse realiseerida oma potentsiaali ning Eesti pere peab olema terve ja hoitud.”

Mis on Perepesa?
Perepesa on soe ja sõbralik paik, mis on avatud kõigile lastega peredele, alates lapseootusest kuni lapse kooliminekueani.
Kasvame ja tegutseme koos usaldusväärses ja hubases keskkonnas. Sul on võimalus veeta aega koos oma lapsega – mängida mängutoas, osaleda erinevates ringides ja juhendatud õpitubades, tuua lapsed lapsehoidu. Saad kohtuda teiste lapsevanematega ning jagada lapse kasvamisega seotud rõõme ja kogemusi. 
Samuti on Sul võimalus saada asjatundlikku nõu spetsialistidelt ja osaleda koolitustel, et olla teadlik oma lapse arengulistest vajadustest tema erinevatel eluetappidel, toetada suhteid vanemate ja laste vahel ning teada saada, kuidas luua ning hoida toimivat suhet. Perepesa loob võimalusi, et kasvada teadlikumaks lapsevanemaks ja partneriks.

Pesatäis soojust ja mõistmist kõigile peredele!

Aitäh Elva Perepesa, et meid külastasite!

Rohkem infot Perepesa ja Laste Heaolu Arengukeskuse kohta leiad nende kodulehtedelt:

https://www.perepesa.ee/

https://www.lapseheaolu.ee/